Diwydiant Gwydr ffibr Byd-eang

Rhagwelir y bydd marchnad gwydr ffibr ledled y byd yn tyfu gan UD $ 7 biliwn, wedi'i yrru gan dwf cyfansawdd o 5. 9%. Mae Gwlân Gwydr, un o'r segmentau a ddadansoddwyd ac a faint yn yr astudiaeth hon, yn dangos y potensial i dyfu dros 6 oed.
Chwefror 04, 2020 13:58 ET | Ffynhonnell: ReportLinker
Efrog Newydd, Chwefror 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com yn cyhoeddi bod yr adroddiad “Global Fiberglass Industry” yn cael ei ryddhau - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Mae'r ddeinameg symudol sy'n cefnogi'r twf hwn yn ei gwneud hi'n hanfodol i fusnesau yn y gofod hwn gadw i fyny â phwls newidiol y farchnad. Yn barod i gyrraedd dros US $ 6.2 biliwn erbyn y flwyddyn 2025, bydd Glass Wool yn dod ag enillion iach i mewn gan ychwanegu

Momentwm sylweddol i dwf byd-eang.
- Yn cynrychioli'r byd datblygedig, bydd yr Unol Daleithiau yn cynnal momentwm twf o 5%. Yn Ewrop, sy'n parhau i fod yn elfen bwysig yn economi'r byd, bydd yr Almaen yn ychwanegu dros US $ 250 Miliwn at faint y rhanbarth a

clout yn y 5 i 6 blynedd nesaf. Bydd gwerth dros US $ 210.9 miliwn o alw rhagamcanol yn y rhanbarth yn dod o farchnadoedd Gweddill Ewrop. Yn Japan, bydd Glass Wool yn cyrraedd maint marchnad o US $ 241.3 Miliwn erbyn diwedd y cyfnod dadansoddi. Fel ail economi fwyaf y byd a'r newidiwr gemau newydd mewn marchnadoedd byd-eang, mae Tsieina'n arddangos y potensial i dyfu ar 8.8% dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac ychwanegu oddeutu US $ 1.9 biliwn o ran cyfle y gellir mynd i'r afael ag ef i'w ddewis gan

darpar fusnesau a'u harweinwyr craff. Yn cael eu cyflwyno mewn graffeg sy'n weledol gyfoethog mae'r rhain a llawer mwy o ddata meintiol angen gwybod am bwysig wrth sicrhau ansawdd penderfyniadau strategaeth, boed yn fynediad i farchnadoedd newydd neu'n dyrannu adnoddau

o fewn portffolio. Bydd sawl ffactor macro-economaidd a grymoedd y farchnad fewnol yn siapio twf a datblygiad patrymau galw mewn gwledydd sy'n dod i'r amlwg yn Asia-Môr Tawel, America Ladin a'r Dwyrain Canol. Mae'r holl safbwyntiau ymchwil a gyflwynir yn

yn seiliedig ar ymrwymiadau dilysedig gan ddylanwadwyr yn y farchnad, y mae eu barn yn disodli'r holl fethodolegau ymchwil eraill.


Amser post: Ion-11-2021