Dadansoddiad Twf Marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr 2021 yn ôl Data'r gwledydd gorau, Tueddiad y Diwydiant, Refeniw Gwerthu, Maint y Farchnad yn ôl Rhagolwg Rhanbarthol hyd at 2024 gyda Chyfradd Twf Rhyfeddol

Disgrifiad Byr Ynglŷn â Marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr: Mae rhwyll gwydr ffibr yn batrwm o edau gwydr ffibr wedi'i wehyddu'n daclus a ddefnyddir i greu cynhyrchion newydd fel tâp a hidlwyr. Pan gaiff ei ddefnyddio fel hidlydd, nid yw'n anghyffredin i'r gwneuthurwr chwistrellu gorchudd PVC i'w wneud yn gryfach ac yn para'n hirach.
Rhag 15, 2020 (The Expresswire) - Adroddiad Ymchwil “Marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr” Byd-eang 2021-2024 yn darparu dadansoddiad allweddol ar statws marchnad gwneuthurwyr Rhwyll Gwydr Ffibr gyda'r ffeithiau a'r ffigurau gorau, ystyr, diffiniad, dadansoddiad SWOT, barn arbenigwyr a y datblygiadau diweddaraf ledled y byd. Mae'r Adroddiad hefyd yn cyfrifo maint y farchnad, Gwerthiannau Rhwyll Gwydr Ffibr, Pris, Refeniw, Ymylon Gros a Chyfran o'r Farchnad, strwythur costau a chyfradd twf. Mae'r adroddiad yn ystyried y refeniw a gynhyrchir o werthiant yr Adroddiad hwn a thechnolegau gan amrywiol segmentau cymwysiadau ac mae Pori Tablau a Ffigurau data'r Farchnad wedi'u lledaenu trwy 117 Tudalen a TOC manwl ar Farchnad Rhwyll Gwydr Ffibr.

Gall COVID-19 effeithio ar yr economi fyd-eang mewn tair prif ffordd: trwy effeithio'n uniongyrchol ar gynhyrchu a galw, trwy greu aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a'r farchnad, a thrwy ei effaith ariannol ar gwmnïau a marchnadoedd ariannol.

Bydd yr Adroddiad Terfynol yn ychwanegu'r dadansoddiad o effaith COVID-19 ar y diwydiant hwn.
I DEALL SUT MAE EFFAITH COVID-19 YN CAEL EI GORCHMYN YN YR ADRODDIAD HON - SAMPL CAIS
Amcan yr astudiaeth yw diffinio meintiau marchnad gwahanol segmentau a gwledydd mewn blynyddoedd blaenorol a rhagweld y gwerthoedd i'r Pum mlynedd nesaf. Cynlluniwyd yr adroddiad i ymgorffori agweddau ansoddol a meintiol cymwys o'r diwydiant mewn perthynas â phob un o'r rhanbarthau a'r gwledydd sy'n rhan o'r astudiaeth. At hynny, mae'r adroddiad hefyd yn darparu ar gyfer y wybodaeth fanwl am yr agweddau hanfodol fel gyrwyr a ffactorau ataliol a fydd yn diffinio twf marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr yn y dyfodol.
Cwmpas y Farchnad Rhwyll Gwydr Ffibr:

Yn 2010, roedd GlassFibreEurope wedi honni bod cwmnïau Tsieineaidd Chongqing Polycomp International Corp., Jushi Group a New Changhai Group wedi dympio meintiau mawr o rwbio gwydr ffibr, llinynnau wedi'u torri, edafedd a matiau i'r farchnad Ewropeaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar yr un pryd, mae'r UE yn dechrau ymchwiliad gwrth-dympio i ffabrig rhwyll ffibr gwydr sy'n tarddu o Tsieina. Roedd allforwyr mawr Rhwyll Gwydr Ffibr fel Yuyao Mingda Fiberglass Co Ltd, Grand Composite, Jiangsu Tianyu Fiber Co Ltd yn cymryd rhan. Mae'r digwyddiad hwn wedi delio ag ergyd drom i ddiwydiant rhwyll gwydr ffibr Tsieina.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, Yng nghydweithrediad gweithredol Cymdeithas Diwydiant Ffibr Gwydr Tsieina, Cymdeithas Diwydiant Cyfansoddion Tsieina, Cyngor Dinas Ningbo, gwahoddodd mentrau ffibr gwydr Ningbo Jiangsu, Shandong a lleoedd eraill daeth 16 o fentrau gwydr mawr i Ningbo, Ffabrig grid ffibr gwydr yr UE ymchwiliad adolygiad achos gwrth-dympio i'r mater i ddod i gonsensws.

Oherwydd trothwy mynediad isel y diwydiant, mae yna lawer o gynhyrchwyr yn Shandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu a lleoedd eraill yn Tsieina sydd â chynhwysedd mawr a phris rhad iawn. Maent yn cynhyrchu rhwyll ffibr gwydr o ansawdd gwael, mae'r ffenomen hon yn tarfu ar ddatblygiad iach y diwydiant, ar ôl yr ychydig flynyddoedd diwethaf o gyfnod anodd, a bydd y diwydiant yn Tsieina yn tywys mewn sefyllfa gystadleuol fwy trefnus.

Disgwylir i'r farchnad fyd-eang ar gyfer Rhwyll Gwydr Ffibr dyfu mewn CAGR o oddeutu 3.4% dros y pum mlynedd nesaf, bydd yn cyrraedd 571.6 miliwn USD yn 2024, o 482.6 miliwn USD yn 2019, yn ôl astudiaeth Ymchwil Newydd.
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y Rhwyll Gwydr Ffibr yn y farchnad fyd-eang, yn enwedig yng Ngogledd America, Ewrop ac Asia-Môr Tawel, De America, y Dwyrain Canol ac Affrica. Mae'r adroddiad hwn yn categoreiddio'r farchnad ar sail gweithgynhyrchwyr, rhanbarthau, math a chymhwysiad.

Mynnwch Gopi Sampl o Adroddiad marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr 2020
Adrodd ar astudiaethau pellach statws datblygu'r farchnad a thuedd Marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr yn y dyfodol ledled y byd. Hefyd, mae'n hollti Segmentu marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr yn ôl Math a thrwy Gymwysiadau i ymchwilio a datgelu proffil a rhagolygon y farchnad yn llawn ac yn ddwfn.

Mae Dosbarthiadau Mawr fel a ganlyn:
● C-Glass
● E-Glass
● Eraill

Mae'r Ceisiadau Mawr fel a ganlyn:
● Inswleiddio Wal Allanol
● Adeiladu Diddosi
● Eraill
Yn ddaearyddol, mae'r adroddiad hwn wedi'i rannu'n sawl rhanbarth allweddol, gyda chyfradd gwerthu, refeniw, cyfran o'r farchnad a thwf Rhwyll Gwydr Ffibr yn y rhanbarthau hyn, rhwng 2014 a 2024, yn cynnwys

● Gogledd America (Unol Daleithiau, Canada a Mecsico)
● Ewrop (yr Almaen, y DU, Ffrainc, yr Eidal, Rwsia a Thwrci ac ati)
● Asia-Môr Tawel (Tsieina, Japan, Korea, India, Awstralia, Indonesia, Gwlad Thai, Philippines, Malaysia a Fietnam)
● De America (Brasil, yr Ariannin, Columbia ac ati)
● Y Dwyrain Canol ac Affrica (Saudi Arabia, Emiradau Arabaidd Unedig, yr Aifft, Nigeria a De Affrica)
Mae'r Adroddiad Ymchwil / Dadansoddi Marchnad Rhwyll Gwydr Ffibr hwn yn Cynnwys Atebion i'ch Cwestiynau canlynol


Amser post: Ion-11-2021